Projekty unijne w trakcie realizacji: 3.4 Dotacja na kapitał obrotowy dla Asten Group; 3.5.3 Internacjonalizacja przedsiębiorstwa poprzez udział w międzynarodowych targach branżowych; 3.3 TIK w działalności gospodarczej

Asten Group skupia marki wyjątkowe

Od 2000 roku działamy na ogólnopolskim rynku, zdobywając doświadczenie w kontaktach biznesowych z Europą i Azją. Jesteśmy obecni w branżach: przetwórstwo tworzyw sztucznych; wentylacja, klimatyzacja, chłodnictwo; marketing oraz HR. 

Aktualności