Kontakt

Skontaktuj się z nami!
Bank Handlowy S.A.,
Numer konta: PL 72 1030 1508 0000 0008 1820 9002
Kapitał zakładowy: 12 000 000 PLN
Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000368627, NIP: 573-281-47-33