Asten Group spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Asten Group spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Z przyjemnością informujemy, że Firma Asten Group, właściciel Marki Plastigo, Ozzone i ShiniEurope, zmieniła dotychczasową formę działalności na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Zmiana formy prowadzonej działalności gospodarczej, nastąpiła w związku z ciągłym rozwojem firmy.

 

Przekształcając się chcemy budować jeszcze silniejsze relacje z otoczeniem firmy oraz intensyfikować działalność na rzecz naszych Klientów we wszystkich biznesowych obszarach. Zmiana formy prawnej pozwoli nam w przyszłości lepiej wykorzystywać posiadany kapitał, jak również sprawniej funkcjonować w otoczeniu biznesowym.

Zmianie ulegają podstawowe dane Firmy. Nowe dane teleadresowe oraz identyfikacyjne są następujące:
Asten Group Sp. z o.o.
Ul. Bór 77/81
42-202 Częstochowa
NIP: 573-281-47-33
REGON: 241769047
KRS: 0000368627
Nr rachunku bankowego (PLN): Deutsche Bank PBC SA 14 1910 1048 2511 3400 5619 0001

Wszystkie pozostałe dane, tj. numery telefonów i faksów oraz adresy mailowe, dotychczas używane do kontaktu Firmą, jak również struktura organizacyjna Asten Group i jej skład osobowy pozostają bez zmian. Nie zmienia się również sama działalność poszczególnych Marek wchodzących w skład Asten Group. Prosimy, aby od 3 stycznia 2011 roku włącznie, w korespondencji pomiędzy nami i dokumentach dotyczących naszej współpracy, posługiwali się Państwo aktualnymi danymi naszej Spółki. W przypadku jakichkolwiek pytań z Państwa strony uprzejmie prosimy o kontakt.