Drzwi Otwarte w AstenGroup

Drzwi Otwarte w AstenGroup

Kolejny etap projektu unijnego


Od września ubiegłego roku wprowadzamy w życie projekt unijny pod tytułem  ?Kompleksowe wdrożenie elementów strategii CSR w firmie AstenGroup Sp. z o.o.?.

Właśnie dziś rozpoczynamy kolejny etap, czyli prezentację osiągnięć firmy w zakresie działań proekologicznych wśród lokalnej społeczności. W tym celu w siedzibie naszej firmy odbywają się Drzwi Otwarte. Do udziału w tym wydarzeniu zaproszeni są mieszkańcy miasta, przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także studenci i pracownicy naukowi Politechniki Częstochowskiej.

Forma Drzwi Otwartych zakłada przede wszystkim okazję do dialogu, czyli wymiany swojej wiedzy i doświadczeń w temacie CSR i praktycznych doświadczeń na tym polu.