Eplastics ? wyrok sądowy w sprawie Plastigo
Plastigo

Eplastics ? wyrok sądowy w sprawie Plastigo

Zapadł wyrok w sprawie artykułów publikowanych na portalu internetowym eplastics.pl w sprawie dotyczącej ochrony dóbr osobistych Asteniusza Myśliwca. W dniu 13 grudnia 2016 Sąd II instancji uznał nasze argumenty, przyznając nam rację.

 

Wyrok jest prawomocny. W związku z powyższym Pan Waldemar Sobański zamieścił oświadczanie, w którym przeprasza za publikację informacji niezgodnych ze stanem faktycznym, naruszających dobre imię i godność Asteniusza Myśliwca.

Waldemar Sobański jako właściciel portalu internetowego ?Plastics Online? przeprasza Pana Asteniusza Myśliwca, Prezesa Zarządu ASTEN Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Częstochowie (właściciela marki PLASTIGO) za opublikowanie w artykule z dnia 13 lutego 2012 roku pt. ?Koniec z Plastigo? niezgodnych ze stanem faktycznym informacji naruszających Jego cześć, to jest dobre imię i godność.  Waldemar Sobański

W drugiej toczącej się sprawie, w temacie innych nierzetelnych i oczerniających nas artykułów w portalu eplastics.pl w pierwszej instancji zapadł wyrok korzystny dla nas. Pan Waldemar Sobański został zobowiązany do umieszczenia nad spornymi artykułami, oświadczeń informujących o naruszeniu dobór firmy oraz wpłatę kwoty 7000 zł na cel społeczny. Wyrok nie jest prawomocny.