Fakt nr 7: Statystyki pracownicze

Fakt nr 7: Statystyki pracownicze

Na 62 pracowników Firmy, 28 % stanowią kobiety

 

27% pracowników to blondyni, 
71% pracowników to rodzice, którzy maja łącznie 73 dzieci ? w tym 3 w drodze :)