Inwestujemy w innowacyjność

Inwestujemy w innowacyjność

16 czerwca 2011 roku, podczas konferencji ?Innowacyjny Śląsk?, zostaną przyznane nagrody dla najbardziej innowacyjnych śląskich przedsiębiorstw i instytucji naukowych. W tegorocznej edycji konkursu INNOWATOR ŚLĄSKA, spośród 27 zgłoszonych nowatorskich koncepcji, również nasze zostało wyróżnione.


Sposór rozwiązań takich jak m.in. produkty do rehabilitacji, systemy informatyczne wykorzystywane w medycynie, energetyce, zarządzaniu budynkiem, technologie dla budownictwa, lotnictwa, górnictwa oraz ochrony środowiska, Komisja Konkursowa wybierze laureatów nagrody głównej w czterech kategoriach oraz przyzna wyróżnienia. Wydarzenie to organizowane jest w ramach Śląskiego Forum Innowacji 2011.