Szlachetna Paczka

Szlachetna Paczka

Szlachetna Paczka to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy, której głównym założeniem jest skuteczna, konkretna i sensowna pomoc. W akcji tej prywatni darczyńcy kompletują paczki odpowiadając bezpośrednio na potrzeby osób najbardziej ubogich ze swojego miasta lub okolicy. AstenGroup wraz z pracownikami oczywiście wspiera tą szlachetna inicjatywę.

 

Dzięki ?Paczce? pomoc dociera do rodzin wielodzietnych, niepełnych, z chorymi lub niepełnosprawnymi dziećmi lub członkami rodziny, osób starszych i samotnych, rodzin, których dotknęło nieszczęście oraz takich, których bieda jest niezawiniona. W zeszłym roku udało się przekazać pomoc o łącznej wartości 6,4 mln zł do ponad 8000 rodzin potrzebujących, angażując blisko 5000 wolontariuszy w całej Polsce.