Uwaga - skracamy czas na składanie ofert

Uwaga - skracamy czas na składanie ofert

Skracamy czas na składanie ofert  na zabudowę stoiska na Targi Interplastica 2013.

 

W związku z uczestnictwem firmy Asten Group. sp. z o.o. w targach Interplastica  w styczniu 2013 skracamy czas składania ofert na zabudowę stoiska. Termin na złożenie oferty upływa dn. 20/12/2012 o godzinie o godz 9:00 . Pozostałe warunki i nasze oczekiwania pozostają bez zmian.