Zapytanie ofertowe - usługa zakwaterowania Warsaw Plast Expo 2022

Zapytanie ofertowe - usługa zakwaterowania Warsaw Plast Expo 2022

W nawiązaniu do realizacji projektu (Internacjonalizacja przedsiębiorstwa poprzez udział w międzynarodowych targach branżowych Działanie: 3.5. Umiędzynarodowienie gospodarki regionu dla poddziałania: 3.5.3. Internacjonalizacja MŚP – „Udział w targach Warsaw Plast Expo 2022”) dofinansowanego ze środków UE przez Asten Group Sp. z o.o. zwracamy się z prośbą przesłania oferty dotyczącej usługi zakwaterowania - 1 pokój trzyosobowy w dniach 29/03/2022– 31/03/2022.

Kryteria oceny:
  • Cena – 100%

Oferty proszę przesyłać do: 07/03/2022 w odpowiedni na powyższe zapytanie na adres k.pichlak@astengroup.pl