Zapytanie ofertowe - usługa reklamy w mediach targowych

Zapytanie ofertowe - usługa reklamy w mediach targowych

W nawiązaniu do realizacji projektu (Internacjonalizacja przedsiębiorstwa poprzez udział w międzynarodowych targach branżowych Działanie: 3.5. Umiędzynarodowienie gospodarki regionu dla poddziałania: 3.5.3. Internacjonalizacja MŚP ? ?Udział w targach Plastpol 2022?) dofinansowanego ze środków UE przez Asten Group Sp. z o.o. zwracamy się z prośbą przesłania oferty dotyczącej usługi reklamy w mediach targowych.


Reklama obejmuje 2 wydania czasopism.

Szczegóły specyfikacji :

  • reklama w kolorze w wydaniu papierowym czasopisma branżowego (branża Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych)
  • format A4 lub pochodny
  • reklama w numerze dystrybuowanym w trakcie Targów Plastpol 2022 oraz kolejnym (wydanie potargowe)
  • przygotowanie projektu reklamy po stronie Asten Group Sp. z o.o.


Kryteria oceny:

Cena ? 100%

Oferty proszę przesyłać do: 20/04/2022 w odpowiedni na powyższe zapytanie na adres k.pichlak@astengroup.pl