Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 6 i 13 lit. a) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przyjmuje Pani/Pan do wiadomości, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ASTEN Group Sp. z o.o.,, właściciel marki PLASTIGO, z siedzibą w Częstochowie (42-202), przy ul. Bór 77/81, KRS: 0000368627, NIP: 5732814733, REGON: 241769047, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Pana Asteniusza Myśliwiec.
 2. Kontakt do Administratora Ochrony Danych: biuro@astengroup.pl, tel. 34 3608877, ul. Bór 77/81, 42-202 Częstochowa.
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
  • a) prowadzenia z Panem/Panią komunikacji w przypadku przesłania do nas zapytania, na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO.
  • b) w celu realizacji usprawiedliwionych naszych celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich jak roszczenia oraz obrona przed roszczeniami.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty współpracujące z nami, na podstawie zawartych umów powierzenia, w związku ze świadczeniem usług hostingowych, czy informatycznych.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w związku z korespondencją przez okres:
  • a) do czasu udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na zadane pytanie,
  • b) do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
  • c) przez okres dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, w zakresie danych przetwarzanych na podstawie naszego uzasadnionego interesu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane poza obszar EOG. Jeżeli Pani/Pana dane będą miały być przetwarzane poza ten obszar, zostanie Pani/Pan poinformowany o tym w stosownym oświadczeniu.
 8. Zgodnie z art. 77 RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
 9. Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia z nami korespondencji.