Paszport do eksportu

Oferta przedłużona - zakwaterowanie

Paszport do eksportu

W związku z uczestnictwem firmy Asten Group. Sp. z o.o. w targach Interplastica / styczeń 2013 informujemy, że procedura wyboru oferty na zakwaterowanie została przedłużona.

W związku z uczestnictwem firmy Asten Group. Sp. z o.o. w targach Interplastica / styczeń 2013 informujemy, że procedura wyboru oferty na zakwaterowanie została przedłużona.

Uprzejmię prosimy o przesłanie oferty dotyczącej:

Dwuosobowy pokój ze śniadaniem na czas od 27.01.2013 do 02.02.2013

Termin nadsyłania zostaje przedłużony do godziny 14.00 dp 18.01.2013 na adres biuro@astengroup.pl

Pozostałe wymogi i ustalenia ofertowe pozostają bez zmian.