Paszport do eksportu

Zapytanie ofertowe - organizacja spotkania biznesowego

Paszport do eksportu
W związku z uczestnictwem firmy Asten Group Sp. z o.o. w targach Interplastica  2014 zwracamy się do Państwa z prośbą przedstawienia oferty na organizację spotkania biznesowego.

Szczegóły oferty:
1. Termin targów 28-31.01.2014
2. Miejsce: Moskwa, Rosja
3. Preferowany termin spotkania: 29 lub 30 lub 31.01.2014
4. Preferowane miejsce spotkania: w okolicy naszego stoiska (Hall 8,2, Stand b12)
5. Liczba osób: około 20
6. Zakres usługi: kompleksowa organizacja spotkań (zaproszenie potencjalnych klientów, w tym: rezerwacja miejsca, sprzętu i zorganizowanie cateringu, hostess, które zapraszają na spotkanie podczas targów, zaproszenie w mediach)
7. Termin na składanie ofert upływa 16/01/2014 (prosimy o umieszczenie daty sporządzenia i daty ważności oferty)


Kryterium wyboru oferty:
1. Cena 50% 
Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów. Pozostałe oferty będą oceniane według następującego równania liniowego:
(X / Y) x 100, gdzie:
X = najniższa cena
Y = cena oferty oceniana
 
2. Lokalizacja 50%
Oferta z najbliższą lokalizacją względem naszego stoiska otrzyma 100 punktów, z najodleglejszą 0 punktów, a pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów, odwrotnie proporcjonalna do odległości od naszego stoiska (dalej na odległość mniejszą ilość punktów). Na przykład, jeśli otrzymamy pięć ofert, oferta z najbliższego miejsce otrzyma 100 punktów, następna 75, następna 50, następna 25 i kolejna 0 punktów.
 
Prosimy o składanie ofert drogą mailową na adres r.tomaszewska@astengroup.pl . Termin upływa 16.01.2014.