Paszport do eksportu

Zapytanie - zabudowa stoiska Interplastica 2014

Paszport do eksportu

W związku z uczestnictwem AstenGroup Sp. z o.o. w targach Interplastica 2014 w Moskwie,  zwracam się z prośba o przedstawienie oferty na zabudowę stoiska.

 

 

Szczegóły zapytania:

1.       Termin targów: 28-31.01.2014

2.       Miejsce targów: Moskwa, Rosja

3.       Powierzchnia: 20 m. kw (5 mx4m), szczegóły lokalizacji poniżej:

Lokalizacja  ShiniEurope - marki AstenGroup - na Interplastica 2014

4.       Elementy ekspozycji:

- maszyny,

- oświetlenie,

- strefa do rozmów (stoły, krzesła), 

- wyeksponowane logo ShiniEurope

Ekspozycja maszyn w obrębie stoiska ShiniEurope na Interplastica 2014

 

5.       Zakres usług: projekt spójny z designem ShiniEurope, montaż, demontaż stoiska oraz maszyn i opieka serwisowa nad zabudową podczas trwania targów. Stoisko musi być gotowe do odbioru 26.01.2014.

6.       Termin nadsyłania ofert: do 10 grudnia 2013  (proszę o umieszczenie daty sporządzenia i daty ważności oferty)

7.       Kryterium wyboru oferty:

1) Cena: 50%

Oferta z najniższą ceną otrzymuje 80 punktów

Pozostałe będą oceniane liniowo wedle następującej formuły:

 (X/Y)x80, gdzie:

X = najniższa cena

Y = cena ocenianej oferty

2) Kompleksowość oferty 50% (max 80 pkt.)

Na potrzeby rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający powoła Komisję, która będzie oceniać dołączoną do oferty koncepcję/projekt zabudowy (tzw. Kompleksowość oferty). Do Komisji zostanie powołanych 4 członków, z których każdy będzie mógł według własnej oceny przyznać od 0 do 5 pkt. każdej z ofert w poszczególnych wymiarach oceny. Następnie liczba tych punktów uzyskanych przez ofertę zostanie do siebie dodana. Oceny nanoszone będą pisemnie na specjalnie przygotowanej karcie oceny.

Karta oceny zawiera poniższe 4 wyznaczniki:

a)      ergonomia i estetyka / aranżacja powierzchni i poszczególnych elementów stoiska

b)      instalacja i wyeksponowanie maszyn

c)      jakość użytych materiałów

d)      spójność z designem ShiniEurope

Ofertę (projekt plus wycenę) proszę wysłać drogą mailową na adres r.tomaszewska@astengroup.pl