Plastigo organizuje nową płaszczyznę współpracy i wymiany doświadczeń

Plastigo organizuje nową płaszczyznę współpracy i wymiany doświadczeń

Coraz ważniejsza w obecnych czasach jest możliwość wzajemnej współpracy i wymiany doświadczeń, również w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Należąca do Spółki Asten Group, Marka Plastigo postanowiła utworzyć klub zrzeszający ludzi z branży, aby ułatwić tą wymianę. PlastigoClub ma przynieść wszystkim Członkom wymierne korzyści, funkcjonować jako dodatkowe źródło informacji technicznych, oferować nowe możliwości rozwoju biznesowego i wiele okazji do lepszego poznania się w atmosferze spotkań klubowych.

 

Główne cele Klubu to integracja środowiska, wymiana informacji i doświadczeń oraz wzajemna współpraca pomiędzy Członkami Klubu. Są one realizowane poprzez działania promocyjne, biznesowe, edukacyjne, a także tworzenie więzi towarzyskich. Realizując swoje cele, PlastigoClub współpracuje z innymi organizacjami, instytucjami i mediami, w taki sposób, aby jak najlepiej wspierać swoich Członków. O atrakcyjności inicjatywy świadczy choćby fakt objęcia patronatem działań Klubu przez portal Tworzywa.pl czy Lożę Częstochowską BCC oraz ośrodki akademickie takie jak Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy Politechnice Śląskiej oraz Instytut Przetwórstwa Polimerów i Zarządzania Produkcją Politechniki Częstochowskiej. Uroczysta inauguracja PlastigoClub odbędzie się podczas konferencji Plastinvent zaplanowanej na październik bieżącego roku.