Rozstrzygnięcie wyboru oferty w ramach zapytania ofertowego z dnia 10/03/22.
Plastigo

Rozstrzygnięcie wyboru oferty w ramach zapytania ofertowego z dnia 10/03/22.

W nawiązaniu do zapytania ofertowego umieszczonego przez firmę Asten Group Sp. z o.o. na bazie konkurencyjności w dniu 10/03/2022 dot. wykonania zabudowy stoiska targowego na targi PLASTPOL 2022 w dniach 24-27/05/2022

w ramach realizacji projektu „Internacjonalizacja przedsiębiorstwa poprzez udział w międzynarodowych targach branżowych”
Działanie: 3.5. Umiędzynarodowienie gospodarki regionu
dla poddziałania: 3.5.3. Internacjonalizacja MŚP
dofinansowanego ze środków UE

Informujemy, iż w wyniku dokonanej  analizy zebranych otrzymanych ofert przetarg wygrała firma:

MELIŃSKI MINUTH SP. Z O.O.

Dziękujemy za złożoną ofertę .