Warsaw Plast Expo 2022

Warsaw Plast Expo 2022

W ramach realizacji projektu (Internacjonalizacja przedsiębiorstwa poprzez udział w międzynarodowych targach branżowych Działanie: 3.5. Umiędzynarodowienie gospodarki regionu dla poddziałania: 3.5.3. Internacjonalizacja MŚP ? ?Udział w targach Warsaw Plast Expo 2022?) dofinansowanego ze środków UE przez Asten Group Sp. z o.o. jesteśmy obecni na tegorocznych Targach Warsaw Plast Expo 2022 w Nadarzynie. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji.