Wyłonienie dostawcy usługi reklamy w mediach targowych Plastpol 2022

Wyłonienie dostawcy usługi reklamy w mediach targowych Plastpol 2022

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 13/04/2022 w ramach realizacji projektu (Internacjonalizacja przedsiębiorstwa poprzez udział w międzynarodowych targach branżowych Działanie: 3.5. Umiędzynarodowienie gospodarki regionu dla poddziałania: 3.5.3. Internacjonalizacja MŚP ? ?Udział w targach Plastpol 2022?) dofinansowanego ze środków UE przez Asten Group Sp. z o.o. wygrała oferta czasopisma ?Tworzywa sztuczne w Przemyśle?