Zapytanie ofertowe - usługa transportowa Plastpol 2022

Zapytanie ofertowe - usługa transportowa Plastpol 2022

25/04/2022

 

Zapytanie ofertowe

 

W nawiązaniu do realizacji projektu (Internacjonalizacja przedsiębiorstwa poprzez udział w międzynarodowych targach branżowych Działanie: 3.5. Umiędzynarodowienie gospodarki regionu dla poddziałania: 3.5.3. Internacjonalizacja MŚP ? ?Udział w targach Plastpol 2022?) dofinansowanego ze środków UE przez Asten Group Sp. z o.o. zwracamy się z prośbą przesłania oferty dotyczącej  kosztu usługi transportu .

 

Koszt: TRANSPORT eksponatów wraz z ubezpieczeniem i kosztami spedycji

Wymagania obligatoryjne przyjęcia oferty:
? dostępność 3 samochodów ciężarowych 13,6m z rozsuwanymi bokami i dachem o ładowności do 24ton (TIR)
? dostępność realizacji usługi w datach i godzinach podanych w specyfikacji

? ubezpieczenie

 

Specyfikacja: 

Cz I. Transport Częstochowa ? Kielce
 
TIR I  
Załadunek
 
16-05/22 Godz: 8:00
Asten Group Sp. z o.o.
Magazyn:
Częstochowska 69
42-260 Osiny
Rozładunek
 
17-05/22 Godz: 8:00
Targi Kielce
Zakładowa 1
25-672 Kielce 
TIR II  
Załadunek
 
16-05/22 Godz: 8:00
Asten Group Sp. z o.o.
Magazyn:
Częstochowska 69
42-260 Osiny
Rozładunek
 
17-05/22 Godz: 8:00
Targi Kielce
Zakładowa 1
25-672 Kielce


 
TIR III  
Załadunek
 
16-05/22 Godz: 8:00
Asten Group Sp. z o.o.
Magazyn:
Częstochowska 69
42-260 Osiny
Rozładunek
 
17-05/22 Godz: 8:00
Targi Kielce
Zakładowa 1
25-672 KielceCz II. Transport Kielce ? Częstochowa
TIR I  
Załadunek
 
30-05/22 Godz: 8:00
Targi Kielce
Zakładowa 1
25-672 Kielce
Rozładunek
 
31-05/22 Godz: 8:00
Asten Group Sp. z o.o.
Magazyn:
Częstochowska 69
42-260 Osiny


 
TIR II  
Załadunek
 
30-05/22 Godz: 8:00
Targi Kielce
Zakładowa 1
25-672 Kielce
Rozładunek
 
31-05/22 Godz: 8:00
Asten Group Sp. z o.o.
Magazyn:
Częstochowska 69
42-260 Osiny


 
TIR III  
Załadunek
 
30-05/22 Godz: 8:00
Targi Kielce
Zakładowa 1
25-672 Kielce
Rozładunek
 
31-05/22 Godz: 8:00
Asten Group Sp. z o.o.
Magazyn:
Częstochowska 69
42-260 Osiny


 Kryteria oceny:
Cena ? 100%


Wypełnione formularze oferty (dostępnym w załączniku) proszę przesyłać do: 03/05/2022 w odpowiedni na powyższe zapytanie na adres p.ligudzinski@astengroup.pl