Paszport do eksportu

Informacja o dofinansowaniu

Paszport do eksportu
Obecnie realizujemy projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, numer umowy o dofinansowanie UDA-POIG.06.01.00-24-012/12-00.
 
Program Operacyjny ? Innowacyjna Gospodarka Priorytet VI ? Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.1 Paszport do eksportu. Projekt ma na celu zwiększenie udziału sprzedaży produktów firmy na rynkach zagranicznych.