Paszport do eksportu

Oferta na zabudowę stoiska

Paszport do eksportu

W związku z uczestnictwem firmy Asten Group. Sp. z o.o. w targach Interplastica / styczeń 2013 zwracam się do Państwa z prośbą przedstawienia oferty na zabudowę stoiska targowego.

Szczegóły zapytania:

Powierzchnia i lokalizacja jako załączniki w zakładce "Do pobrania"

Lista urządzeń wystawianych na stoisku w załączniku i nasze zapotrzebowanie (stół, krzesła, zaplecze, wieszak).

Kryterium wyboru oferty: cena 100%

Data ważności zapytania ofertowego: 20/12/2012 do godz. 10.00 

Ofertę proszę złożyć drogą mailową na adres mailowy m.sikora@astengroup.pl.

 

Załączniki Asten Group - stoiko hala .pdf oraz Interplastica.pdf  znajdują się w Dziale "Do pobrania"