3.3 TIK w działalności gospodarczej

Rozstrzygnięcie konkursu do zapytania ofertowego z dnia 09.04.2018 - Back-up

3.3 TIK w działalności gospodarczej
ASTEN GROUP Sp. z o. o. realizuje projekt pn. "Wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie, polegającego na połączeniu systemu klasy ECM z dostępem do aplikacji z urządzeń mobilnych oraz platformy komunikacji ekstranetowej, co w połączeniu z funkcjonującym w firmie Wnioskodawcy systemem ERP usprawni procesy biznesowe realizowane w przedsiębiorstwie w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów i komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa, jak również usprawni bezpośrednią komunikację z klientami i partnerami biznesowymi poprzez elektroniczne biuro obsługi klienta". Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020, Działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej.
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Dotyczy:
  • ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu urządzenia do back-upu danych wraz z niezbędnym oprogramowaniem, które tworzyć będzie kopie zapasowe danych wymienianych w ramach rozwiązania systemowego stanowiącego przedmiot projektu (system ECM + platforma ekstranetowa) z dnia 09.04.2018 r.

Niniejszym informujemy, że w odniesieniu do poszczególnych elementów zamówienia wybrany został wykonawca jak poniżej:
A. zakup urządzenia do back-upu danych - 1 urządzenie komputerowe; Wybrany wykonawca: E3 Sp. z o.o.
B. zakup oprogramowania do back-upu danych z 2 serwerów wirtualnych obsługujących rozwiązanie systemowe stanowiące przedmiot projektu; Wybrany wykonawca: E3 Sp. z o.o.
C. zakup oprogramowania do back-upu danych dla fizycznego serwera, na którym zainstalowany jest aktualny system ERP Wnioskodawcy, który będzie posiadał bezpośrednie połączenie z nowym systemem ECM oraz platformą ekstranetową; Wybrany wykonawca: E3 Sp. z o.o.
D. zakup oprogramowania do back-upu danych dla 55 stacji roboczych posiadających dostęp do systemu stanowiącego przedmiot projektu; Wybrany wykonawca: E3 Sp. z o.o.
 
Załączniki: