3.3 TIK w działalności gospodarczej

3.3 TIK w działalności gospodarczej

ASTEN GROUP Sp. z o. o. realizuje projekt pn. "Wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie, polegającego na połączeniu systemu klasy ECM z dostępem do aplikacji z urządzeń mobilnych oraz platformy komunikacji ekstranetowej, co w połączeniu z funkcjonującym w firmie Wnioskodawcy systemem ERP usprawni procesy biznesowe realizowane w przedsiębiorstwie w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów i komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa, jak również usprawni bezpośrednią komunikację z klientami i partnerami biznesowymi poprzez elektroniczne biuro obsługi klienta".

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020, Działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej.

Cele projektu:

Podstawowym celem projektu jest usprawnienie dotychczas realizowanych w przedsiębiorstwie procesów biznesowych, które dotyczą zarówno komunikacji wewnątrz, jak również na zewnątrz - z klientami oraz partnerami biznesowymi - poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie opartego o technologie informacyjno-komunikacyjne (system ECM + platforma ekstranetowa, zintegrowane z systemem ERP).

Krótki opis projektu:

Projekt polega na wdrożeniu innowacyjnego systemu zarządzania zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie, polegającego na połączeniu systemu klasy ECM z dostępem do aplikacji z urządzeń mobilnych oraz platformy komunikacji ekstranetowej, co w połączeniu z funkcjonującym w firmie Wnioskodawcy systemem ERP usprawni procesy biznesowe realizowane w przedsiębiorstwie w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów i komunikacji wewnętrznej oraz bezpośrednią komunikację z klientami i partnerami biznesowymi (elektroniczne biuro obsługi klienta).

Rozwiązanie obejmuje w szczególności:
 1. innowacyjny system elektronicznego obiegu dokumentów z mechanizmem OCR
 2. eksportowanie danych do systemu księgowego
 3. zaawansowaną platformę CRM do w pełni zintegrowaną z systemem elektronicznego obiegu dokumentów
 4. ekstranet - nowoczesny kanał obustronnej komunikacji B2B i B2C (elektroniczne biuro obsługi klienta)
 5. elektroniczne archiwum dokumentacji pracowniczej, elektroniczny rejestr faktur kosztowych.

Planowane efekty:

Efektem ilościowym realizacji projektu jest wdrożenie 1 kompleksowego rozwiązania systemowego (połączenie systemu ECM oraz platformy ekstranetowej), która zintegrowana zostanie z aktualnym systemem ERP Wnioskodawcy, co usprawni realizowane procesy biznesowe w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy. Zoptymalizowanych zostanie 7 procesów biznesowych:
 1. sprzedaż
 2. obsługa klienta
 3. marketing
 4. wsparcie techniczne i serwisowe
 5. księgowość
 6. obieg dokumentów i wymiana informacji

Efektami jakościowym realizacji projektu będą:
 1. podniesieniu komfortu pracy w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy
 2. podniesienie jakości obsługi klienta
 3. wdrożenie nowoczesnej, innowacyjnej i efektywnej kosztowo technologii

Wartość projektu:
 • wydatki kwalifikowane: 420 929.00 PLN
 • wydatki ogółem: 517 742.67 PLN

wkład Funduszy Europejskich: 157 834.00 PLN