3.3 TIK w działalności gospodarczej

Rozstrzygnięcie konkursu do zapytania ofertowego z dnia 29.12.2017 r.

3.3 TIK w działalności gospodarczej
ASTEN GROUP Sp. z o. o. realizuje projekt pn. "Wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie, polegającego na połączeniu systemu klasy ECM z dostępem do aplikacji z urządzeń mobilnych oraz platformy komunikacji ekstranetowej, co w połączeniu z funkcjonującym w firmie Wnioskodawcy systemem ERP usprawni procesy biznesowe realizowane w przedsiębiorstwie w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów i komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa, jak również usprawni bezpośrednią komunikację z klientami i partnerami biznesowymi poprzez elektroniczne biuro obsługi klienta". Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020, Działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej.
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Dotyczy:
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące zakupu usług szkoleniowych (szkoleń dla pracowników Zamawiającego) z dnia 29.12.2017 r.

Niniejszym informujemy, że jako wykonawca zamówienia wybrana została firma Altkom Akademia SA
 
Załączniki:
Rozstrzygnięcie konkursu do zapytania ofertowego z dnia 29.12.2017 r.