Paszport do eksportu

Zapytanie ofertowe Fakuma 2014 - transport eksponatów na trasie Częstochowa - Friedrichshafen

Paszport do eksportu

W związku z realizacją projektu Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w Asten Group Sp.  z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1 Paszport do eksportu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w przedsiębiorstwie Asten Group Sp. z o.o. współfinansowanego ze środków UE w przedsiębiorstwie  Asten Group Sp. z o.o. w ramach targów FAKUMA 2014, które odbędą się w dniach  14-18 październik  zwracam się  z prośba o przedstawienie oferty na na transport eksponatów na trasie  Częstochowa  - Friedrichshafen.

 

 

Szczegóły zapytania:

1. Paleta : 68x83x145h waga : 283kg

2. Paleta : 114x122x161h waga : 284kg

3. Paleta : 120x90x163h waga : 139kg

4. Paleta : 120x100x120h waga : 80kg

5. Paleta : 120x80x140h waga : 90kg

6. Paleta : 120x80x120h waga : 120kg

7. Paleta : 120x80x150h waga : 400kg

 

Transport :

Wysyłka transportu z Częstochowy dnia 10.10.2014, dostawa Friedrichshafen dnia 12.10.2014 godzina 14:00

Odbiór :  Asten Group Sp. z o.o. Polska, Częstochowa, ul.Bór 77/81

Dostawa : Messe Friedrichshafen Neue Messe 1, 88046 Friedrichshafen, Niemcy Hala -  A7 , Stoisko ? A7-7314

Kryterium wyboru oferty: Cena 100%.

Ofertę proszę złożyć drogą mailową na adres mailowy: p.ligudzinski@astengroup.pl  , l.stanek@astengroup.pl  lub pocztą do dnia 30/09/2014  na adres Asten Group Sp. z o.o., 42-202 Częstochowa, ul. Bór 77/81.                                                                              

Zapytanie ofertowe zamieszczono na www.astengroup.pl  oraz w siedzibie  Firmy.

Proszę o podanie daty ważności oferty.