Paszport do eksportu

Zapytanie ofertowe - organizacja spotkania z potencjalnymi partnerami handlowymi

Paszport do eksportu

W związku z realizacją projektu Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w Asten Group Sp.  z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1 Paszport do eksportu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w przedsiębiorstwie Asten Group Sp. z o.o. zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty  dot. realizacji usług w zakresie wyszukiwania partnerów handlowych na rynku niemieckim  w zakresie zakupu usługi organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi. Usługa miałaby być realizowana w trakcie trwania targów FAKUMA 2014.

 

 

Szczegóły oferty:

1. Termin targów 14-18.10.2014
2. Miejsce: Friedrishafen, NIEMCY
3. Preferowany termin spotkania: 15 lub 16.10.2014
4. Preferowane miejsce spotkania: w okolicy naszego stoiska (hala7 , stoisko 7314)
5. Liczba osób: około 20
6. Zakres usługi: kompleksowa organizacja spotkań (zaproszenie potencjalnych klientów, w tym: rezerwacja miejsca, sprzętu i zorganizowanie cateringu)
7. Termin na składanie ofert upływa 24/08/2014 (prosimy o umieszczenie daty sporządzenia i daty ważności oferty)

Kryterium wyboru oferty:

1. Cena 50% 

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów. Pozostałe oferty będą oceniane według następującego równania liniowego:
(X / Y) x 100, gdzie:
X = najniższa cena
Y = cena oferty oceniana

2. Lokalizacja 50%

Oferta z najbliższą lokalizacją względem naszego stoiska otrzyma 100 punktów, z najodleglejszą 0 punktów, a pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów, odwrotnie proporcjonalna do odległości od naszego stoiska (dalej na odległość mniejszą ilość punktów). Na przykład, jeśli otrzymamy pięć ofert, oferta z najbliższego miejsce otrzyma 100 punktów, następna 75, następna 50, następna 25 i kolejna 0 punktów.

Prosimy o składanie ofert drogą mailową na adres j.fornal@astengroup.pl .

Termin upływa 24.08.2014.