Paszport do eksportu

Zapytanie ofertowe - zabudowa stoiska Fakuma

Paszport do eksportu

W związku z uczestnictwem AstenGroup Sp. z o.o. w targach Fakuma 2014,  zwracam się z prośba o przedstawienie oferty na zabudowę stoiska.

 

 

Szczegóły zapytania:

1.       Termin targów: 14-18.10.2014

2.       Miejsce targów: Friedrichshafen, Niemcy

3.       Powierzchnia: 36 m. kw (6m x 6m), szczegóły lokalizacji są do pobrania poniżej:

Fakuma 2014 - szczegóły lokalizacji

4.       Elementy ekspozycji:

- zabudowa systemowa,

- maszyny,

- oświetlenie,

- strefa do rozmów (stoły, krzesła),

- wyeksponowane logo ShiniEurope


5.       Zakres usług: projekt spójny z designem naszej marki ShiniEurope, montaż, demontaż stoiska oraz maszyn i opieka serwisowa nad zabudową podczas trwania targów. Stoisko musi być gotowe do odbioru 12.10.2014

6.       Termin nadsyłania ofert: do 31.07.2014  (proszę o umieszczenie daty sporządzenia i daty ważności oferty)

7.       Kryterium wyboru oferty:

1) Cena: 50%

Oferta z najniższą ceną otrzymuje 80 punktów

Pozostałe będą oceniane liniowo wedle następującej formuły:

 (X/Y)x100, gdzie:

X = najniższa cena

Y = cena ocenianej oferty

2) Kompleksowość oferty 50% (max 80 pkt.)

Na potrzeby rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający powoła Komisję, która będzie oceniać dołączoną do oferty koncepcję/projekt zabudowy (tzw. Kompleksowość oferty). Do Komisji zostanie powołanych 4 członków, z których każdy będzie mógł według własnej oceny przyznać od 0 do 5 pkt. każdej z ofert w poszczególnych wymiarach oceny. Następnie liczba tych punktów uzyskanych przez ofertę zostanie do siebie dodana. Oceny nanoszone będą pisemnie na specjalnie przygotowanej karcie oceny.

Karta oceny zawiera poniższe 4 wyznaczniki:

a)      ergonomia i estetyka / aranżacja powierzchni i poszczególnych elementów stoiska

b)      instalacja i wyeksponowanie maszyn

c)      jakość użytych materiałów

d)      spójność z designem marki ShiniEurope

Ofertę (projekt plus wycenę) proszę wysłać drogą mailową na adres j.fornal@astengroup.pl