Paszport do eksportu

Zapytanie - organizacja spotkania z potencjalnymi Klientami

Paszport do eksportu
W związku z uczestnictwem marki Plastigo, należącej do Asten Group sp. z o.o. w targach MSV 2013  w Brnie, zwracam się z prośba o przedstawienie oferty na zorganizowanie spotkania podczas trwania Targów z naszymi potencjalnymi Klientami.
 
Szczegóły zapytania:
1. Termin targów: 7-11.10.2013
2. Miejsce targów: Brno, Czechy
3. Preferowane data spotkania: 8-10.10.2013
4. Preferowane miejsce spotkania: tereny targowe w bliskiej lokalizacji naszego stoiska (hala G1, stoisko 66)
5. Ilość osób: ok 20
6.  Zakres usługi: kompleksowa organizacja spotkania (zaproszenie na spotkanie potencjalnych klientów, w tym: rezerwacja miejsca, zorganizowanie wyposażenia sali i cateringu, obsługa hostessy zapraszającej na spotkanie podczas targów, zaproszenie w prasie branżowej))
7. Termin nadsyłania ofert: do 14.08.2013 (proszę o umieszczenie daty sporządzenia i daty ważności oferty)
8. Kryterium wyboru oferty:
Cena: 50%
Oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 punktów. Pozostałe będą oceniane liniowo wedle następującej formuły:
(X/Y)x100, gdzie:
X = najniższa cena
Y = cena ocenianej oferty
Lokalizacja spotkania 50%

Oferta w najbliższej lokalizacji otrzymuje 100 punktów, w najdalszej 0, natomiast pozostałe oferty będą uzyskiwały ilość punktów odwrotnie proporcjonalnie w zależności od odległości od naszego stoiska (im dalej tym mniejsza ilość punktów). Dla przykładu, w przypadku otrzymania 5 ofert, oferta z najbliższą lokalizacją otrzyma 100 punktów, kolejna 75, kolejna 50, kolejna 25 i ostatnia 0 pkt. 
Ofertę proszę wysłać drogą mailową na adres m.sikora@astengroup.pl