Paszport do eksportu

Zapytanie - zabudowa stoiska na targi MSV w Brnie dla marki Plastigo

Paszport do eksportu
W związku z uczestnictwem marki Plastigo, należącej do Asten Group sp. z o.o. w targach MSV 2013 w Brnie,  zwracam się z prośba o przedstawienie oferty na zabudowę stoiska.
Szczegóły zapytania:

1.       Termin targów: 7-11.10.2013
2.       Miejsce targów: Brno, Czechy
3.       Powierzchnia: 36 m. kw (5,5mx6,5m), szczegóły lokalizacji poniżej:
Lokalizacja Plastigo na MSV 2013
Rozrys stoiska Plastigo na MSV 2013
Legend

 
4.       Elementy ekspozycji:
- maszyna, gniazdo produkcyjne ? pracujące (wymiary: około 2mx5m )
- lada,
- oświetlenie,  
- zaplecze (regał, wieszak, umywalka),
- strefa do rozmów (stoły, krzesła), 
- zieleń na stołach i ladzie,
- wyeksponowane logo Plastigo (załącznik),
- wykładzina w dwóch kolorach, oddzielająca strefę maszyny od strefy do rozmów.
Elementy ekspozycji stoiska Plastigo na MSV 2013
 
5.       Zakres usług: projekt spójny z designem Plastigo, montaż, demontaż i opieka serwisowa nad zabudową podczas trwania targów. Stoisko musi być gotowe do odbioru 06/10/2013.
6.       Termin nadsyłania ofert: do 14.08.2013 (proszę o umieszczenie daty sporządzenia i daty ważności oferty)
7.       Kryterium wyboru oferty:
Cena: 40%
Oferta z najniższą ceną otrzymuje 80 punktów
Pozostałe będą oceniane liniowo wedle następującej formuły:
(X/Y)x80, gdzie:
X = najniższa cena
Y = cena ocenianej oferty
Dopasowanie oferty do wymagań (koncepcja wizualna): 60% (max 120 pkt.)
Na potrzeby rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający powoła Komisję, która będzie oceniać dołączoną do oferty koncepcję/projekt zabudowy. Do Komisji zostanie powołanych 4 członków, z których każdy będzie mógł według własnej oceny przyznać od 0 do 5 pkt. każdej z ofert w poszczególnych wymiarach oceny. Następnie liczba tych punktów uzyskanych przez ofertę zostanie do siebie dodana. Oceny nanoszone będą pisemnie na specjalnie przygotowanej karcie oceny.
Karta oceny zawiera poniższe 6 wyznaczników:
a)      kolorystyka
b)      wyeksponowanie logotypu
c)       ergonomia i estetyka / aranżacja powierzchni i poszczególnych elementów stoiska
d)      wyeksponowanie maszyny
e)      jakość użytych materiałów
f)       spójność z designem Plastigo
Ofertę (projekt plus wycenę) proszę wysłać drogą mailową na adres m.sikora@astengroup.pl.