Plastigo Lab

Plastigo Lab

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego ? realna odpowiedź na realne potrzeby


Projekt: Plastigo_Lab rozpoczęcie działalności B+R w przedsiębiorstwie Asten Group sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo: Asten Group Sp. z o.o.

Wartość projektu: 596 686,00 PLN

Wartość dofinansowania: 199 900,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl.