Plastigo Lab

Zapytanie ofertowe PlastigoLab nr 1

Plastigo Lab

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO WSL w przedsiębiorstwie Asten Group Sp. z o.o., zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej.

Szczegóły i specyfikacja w załączniku Zapytanie_Lab_1.pdf


W związku z otrzymanym zapytaniem od potencjalnego dostawcy, które wpłynęło w dniu 24/07/13, prosimy o przesyłanie ofert na całość zapytania ofertowego (na wszystkie elementy zawarte w zapytaniu).
Informujemy jednocześnie, że rozpatrywane będą tylko oferty zawierające wszystkie elementy zapytania ofertowego.
Z góry dziękujemy!