3.3 TIK w działalności gospodarczej

Rozstrzygnięcie konkursu do zapytania ofertowego z dnia 09.04.2018 - Serwer

3.3 TIK w działalności gospodarczej
ASTEN GROUP Sp. z o. o. realizuje projekt pn. "Wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie, polegającego na połączeniu systemu klasy ECM z dostępem do aplikacji z urządzeń mobilnych oraz platformy komunikacji ekstranetowej, co w połączeniu z funkcjonującym w firmie Wnioskodawcy systemem ERP usprawni procesy biznesowe realizowane w przedsiębiorstwie w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów i komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa, jak również usprawni bezpośrednią komunikację z klientami i partnerami biznesowymi poprzez elektroniczne biuro obsługi klienta". Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020, Działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej.
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Dotyczy:
  • ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu serwera wraz z oprogramowaniem, w celu wdrożenia rozwiązania projektowego (system ECM + platforma ekstranetowa) z dnia 09.04.2018 r.

Niniejszym informujemy, że w odniesieniu do poszczególnych elementów zamówienia wybrany został wykonawca jak poniżej:
A. zakup urządzenia (sprzętu komputerowego) niezbędnego dla skonfigurowania serwera - 1 kompletnego urządzenia komputerowego, zgodnie z założoną specyfikacją sprzętową; Wybrany Wykonawca: Intratel Technology Sp. z o.o.
B. zakup serwerowego systemu operacyjnego (zakup wymaganych licencji SO); Wybrany Wykonawca: ONEX Group Jakub Hryciuk
C. zakup licencji dostępowych do serwerowego systemu operacyjnego dla 55 użytkowników, którzy korzystać będą z rozwiązania projektowego; Wybrany Wykonawca: ONEX Group Jakub Hryciuk
D. zakup oprogramowania bazodanowego wspierającego pracę serwerowego systemu operacyjnego (zakup wymaganych licencji); Wybrany Wykonawca: ONEX Group Jakub Hryciuk
E. zakup oprogramowania do wirtualizacji serwera; Wybrany Wykonawca: Centrum Systemów Komputerowych - Maćkowski Jakub
 

Załączniki: