3.3 TIK w działalności gospodarczej

Zmiana informacji o wyniku postępowania upublicznionej w dniu 20.04.2018 r.

3.3 TIK w działalności gospodarczej
ASTEN GROUP Sp. z o. o. realizuje projekt pn. "Wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie, polegającego na połączeniu systemu klasy ECM z dostępem do aplikacji z urządzeń mobilnych oraz platformy komunikacji ekstranetowej, co w połączeniu z funkcjonującym w firmie Wnioskodawcy systemem ERP usprawni procesy biznesowe realizowane w przedsiębiorstwie w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów i komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa, jak również usprawni bezpośrednią komunikację z klientami i partnerami biznesowymi poprzez elektroniczne biuro obsługi klienta". Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020, Działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej.
ZMIANA INFORMACJI O WYNIKU POSTĘPOWANIA UPUBLICZNIONEJ W DNIU 20.04.2018 r.
Dotyczy:
  • ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu serwera wraz z oprogramowaniem, w celu wdrożenia rozwiązania projektowego (system ECM + platforma ekstranetowa).
  • z dnia 09.04.2018 r.

Niniejszym informujemy o zmianie wykonawcy w odniesieniu do poniżej wskazanego elementu zamówienia:
E. zakup oprogramowania do wirtualizacji serwera:
  • pierwotnie wybrany Wykonawca: Centrum Systemów Komputerowych - Maćkowski Jakub
  • nowy Wykonawca: Intratel Technology Sp. z o.o.

Załącznik:
Zmiana informacji o wyniku postępowania upublicznionej w dniu 20.04.2018 r.