3.5.3 Internacjonalizacja przedsiębiorstwa poprzez udział w międzynarodowych targach branżowych

3.5.3 Internacjonalizacja przedsiębiorstwa poprzez udział w międzynarodowych targach branżowych
ASTEN GROUP Sp. z o. o. realizuje projekt pn. "Internacjonalizacja przedsiębiorstwa poprzez udział w międzynarodowych targach branżowych".
Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020, Działanie 3.5.3  Internacjonalizacja MŚP.

Cele projektu:

Wzrost innowacyjności, zarówno w odniesieniu do samego przedsiębiorstwa, jak i całej gospodarki krajowej gdyż targi umożliwiają zwiększenie innowacyjności poprzez zawieranie partnerstw i szereg paneli dyskusyjnych odbywających się na imprezie branżowej
oraz
Poznanie opinii klientów o wystawianej usłudze, które wraz z wymianą doświadczeń z ludźmi tworzącymi dany sektor pozwala na zaciśnienie relacji międzynarodowych jak i nawiązanie nowych relacji biznesowych.

Krótki opis projektu:
Projekt polega na przedstawieniu innowacyjnej usługi dla branży przetwórstwa tworzyw sztucznych na rynku
ogólnoeuropejskim.

W ramach realizowanego projektu Wnioskodawca zamierza wziąć udział w imprezach targowo-wystawienniczych:
  • Targi Warsaw Plast Expo - Polska
  • Targi Plastpol - Polska

Rozwiązanie obejmuje w szczególności:

Wdrożenie innowacyjnej usługi, które przyczyni się do umiędzynarodowienia polskiej gospodarki.

W wyniku realizacji projektu wnioskodawca wprowadzi swoją nową usługę na rynki zagraniczne, gdyż zapotrzebowanie na tego typu usługę jest wysokie, ponadto Wnioskodawca gwarantuje wysoką jakość wykonanej usługi, w związku z czym Wnioskodawca ma szanse na pozyskanie nowego rynku zbytu i umocnienie się na swojej pozycji na dotychczasowych rynkach.

Planowane efekty:

Efektem projektu będzie wypromowanie nowej innowacyjnej usługi, która usprawni proces produkcji, dedykowana jest dla urządzeń przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz instalacji chłodniczych na rynku ogólnoeuropejskim. W ramach usługi Integrator Wnioskodawca zapewnia kompleksową usługę doboru sprzętu, jego wyposażenia, danych technicznych oraz wyboru komponentów, kompleksowe usługi laboratoryjne oraz m.in. usługi szkoleniowe. Wnioskodawca jako jedyny na rynku oferuje tak szeroką ofertę w ramach jednej usługi. Usługa Integrator jest innowacyjna na skalę krajową, ponieważ jest odpowiedzią na potrzeby ogólnoeuropejskiej branży i wprowadza wiele usprawnień w branży przetwórstwa oraz w procesach maszynowych. Usługa pozwala na zredukowanie zużycia energii elektrycznej, co przyczynia się również do korzyści
środowiskowych.

Wartość projektu:

Wydatki kwalifikowane: 270 814,38
Wydatki ogółem: 328 041,68

Wkład Funduszy Europejskich: 135 407,19